Privacyverklaring

Door gebruik te maken van MailFlirts.nl hieraan verbonden websites of diensten te gebruiken gaat u met de navolgende Privacy verklaring en algemene voorwaarden akkoord. Wij verzoeken u dan ook deze Privacy verklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe uw persoonsgegevens worden verkregen en gebruikt.1. Inleiding

Voor MailFlirts.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van de bezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd.2. Omgaan met persoonsgegevens

2.1. Om het gebruik van de website te bevorderen kan MailFlirts.nl gegevens vastleggen in een bestand. MailFlirts.nl kan deze gegevens gebruiken om u middels SMS en/of e-mail nieuwsbrief op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van MailFlirts /of derden. MailFlirts.nl zal altijd trachten rekening te houden met uw voorkeur. Tevens worden deze gegevens gebruikt voor uw profiel.

2.2. De eventueel door u ingevoerde betalingsgegevens worden met geen ander doel gebruikt dan voor afrekenen van onze diensten.3. Uw rechten

3.1. MailFlirts.nl wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Deze Privacy verklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter vragen hebben over de wijze waarop MailFlirts.nl met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u contact op te nemen.4. Doorgeven van gegevens aan derden

4.1. Bij onze Diensten neemt u uitsluitend per mailbericht contact op, zodat u zelf kunt beslissen aan wie u uw contactgegevens geeft. Persoonlijke gegevens worden door ons over het algemeen niet aan derden doorgegeven, tenzij dit nodig is om de aangeboden service uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld ten behoeve van de afwikkeling van betalingstransactie). Of aan gerechtelijke instanties.4.2. Daarnaast werken wij nauw met de wetshandhavers samen. Door van onze diensten gebruik te maken, geeft u ons toestemming om informatie aan de overheid of wetshandhavers door te geven indien dit, volgens ons of hun, noodzakelijk en passend is.5. Bescherming van gegevens

Indien betalingsgegevens voor het gebruik van Diensten vereist zijn, maken wij ter overdracht gebruik van Secure Socket Layer (SSL). Deze software versleutelt al uw voor de betaling relevante persoonlijke gegevens zoals creditcardnummer, banknummer, rekeningnummer, naam en adres.6. Cookies

MailFlirts.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren u als bezoeker of Klant heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de Klant een bepaalde advertentie te vaak ziet of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen de computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen. MailFlirts.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.

Gebruikersnaam: * Wachtwoord: *
 
Snel inschrijven
Naam
E-mail
Snel zoeken
Zoeken
Andere links